Dzięki wsparciu Codete wreszcie spotkaliśmy się tak, jak lubimy najbardziej, czyli stacjonarnie. Uczyło się z nami 10 dziewczyn. I snujemy już plany na powrót do Lublina.