Udział kobiet w branży IT jest ogólnie dość nieduży. Jeśli spojrzeć na strukturę płciową firm technologicznych, kobiety spotyka się zwykle…